Međimurska županija na čelu s županom Matijom Posavcem već duže vrijeme značajnu pažnju pridaje turističkoj ponudi naše županije. Tako je turizam uvršten među strateške ciljeve u razvojnoj strategiji Međimurske županije za razdoblje od 2018. do 2020. godine. Županija je od Instituta za turizam naručila Master plan razvoja turizma za našu županiju u kojem su vrlo detaljno razrađene mogućnosti i planovi za razvoj naše turističke ponude.

Prilikom izglasavanja Master plana u Županijskoj skupštini, tome se usprotivio vijećnik mr.sc. Franjo Cimerman. Smatra da bi bilo puno bolje da se naručio master plan razvoja gospodarstva, razvoja poljoprivrede ili bilo koje druge grane, jer Međimurska županija nema značajne komparativne prednosti u turizmu naspram mnogih drugih županija, pogotovo dalmatinskih.

Međimurska županija trenutno ostvaruje oko 100 tisuća noćenja, dok je Republika Hrvatska trenutno na oko 100 milijuna noćenja. Tako je Međimurska županija tek 0,1% hrvatskog turizma, dok smo u drugim granama privrede vrlo konkurentni ili čak predvodnici.

U daljnjoj raspravi, vijećnik Cimerman je neopravdanost ulaganja potkrijepio konkretnom računicom. “U strategiji razvoja Međimurske županije piše da je cilj u 5 godina povećati broj turista s polazne brojke od 56 442 na 70 000 turista. Ukupna predviđena ulaganja u turizam prema strategiji u 3 godine iznose 87,7 milijuna kuna. Ako znamo da se prosječan turist u Međimurju zadržava 2 dana, i troši do maksimalno 1 000 kuna, onda dolazimo do brojke da ćemo u 3 godine uložiti 11 000 kuna za svakog novog turista koji će u Međimurju potrošiti 1 000 kn. Ili ukupno, utrošit ćemo 87 milijuna kuna da zaradimo manje od 15 milijuna kuna.”

Pri tome je vijećnik Cimerman još dobacio: “Da Međimurci žele biti konobari, kuhari i spremačice, onda ne bi već sada bila velika nestašica upravo tih kadrova! Turizam neće zadržati tisuće mladih od iseljavanja!”.

Ovakvu argumentaciju je župan Matija Posavec odšutio, te tijekom rasprave izašao iz vijećnice. U obranu Master plana stala je zamjenica župana Sandra Herman te istakla da ovdje treba uzeti u obzir da ukupna ulaganja u turizam koja se kane realizirati većinski nisu novci iz proračuna Međimurske županije, već se pretežno radi o kandidiranju na državne i EU fondove. A preduvjet kandidiranja na fondove je da imamo te planove u strategiji razvoja. Ovaj Master plan ne isključuje donošenje i drugih master-planova za druga područja gospodarstva, istakla je Herman. (nl)

Povratak na naslovnicu…