U župnoj crkvi Župe Presvetog Trojstva u Nedelišću, u prodaji su kalendari za 2018. godinu. Svaki dan, nakon svete mise, možete kupiti zidne kalendare koje izdaje Varaždinska biskupija. Jednolisni kalendari su po 2 kn, a dvanaestolisni kalendari su 15 kn.

(nl)

Povratak na naslovnicu…