F srédo je Đura sezval skupščino Udruge penzijnéri Glavatišče. Rękel jim je ovak:

“- Kolegice i kolegi. Naša Severno-južna regija postâla je prvâk svéta i širiše okóli, v izdrživoj špajz-kolturi i dob’ila najvišišoga sertifikata na svéto za program domâče kuhje. Sertifikat se na evrounijskomo jez’iko zove “From Mure do Drave, from schpeiza do schchave”! Po tomo vę za nas céli svét znâ i vę turisti vdirajo k nam. Jerbo, mi jed’ini na svéto ponujamo domâče jestvine, od čijega teka i voha svécki turistički eksperti curijo v nesvest!

To i službeno i javno prizna naš precednik kotara! To mi dóma sámi sębi stâlno ponâvlamo, a bormeš to i piše v novinaj f šteraj si to naš precednik kotara gavalérski plâča!

Zâto, kolegice i kolegi, móramo – i mi napraviti nekšo veliko znaméje za naš gastro-turizem, ka bo to dódjalo po célomo totomo svéto i bližišoj i dâlšoj okolici, kaj košta da košta!

Kolegice i kolegi, predlâžem ka saki od vas, za ovo ned’elo, najde jęnoga strajskoga turista, ka nabęremo okóli pędeset turisti šteri se nâjdejo v našomo krajo, ka jih se pozove na hęrbek, šteroga bomo organizérali za jih i podvorili jih i prectâvili jim naše lokalne špecijalitete!”

Onda je članaj Udroge penzijonéri dâl takše nâputke:

“- Za nedélni obed móramo najti – okóli pędeset turisti, pozvati jih v restorant “Kata – rajska vrâta” dé bodemo jih pozdravili, podvorili jih i turistički jim se prectavili!

Kolegico krčmarico Katarino i njéno kolegico Terezijo zadužojem ka bodo v restoranto “Kata – rajska vrâta” prepravile – same najpoznatiše domâče špecijalitete, kak so: meso z tiblice, bónceke, kolbase, čurke, cvirke, prezvoršta i … vi najbole znâte kaj!”

Ludi so se drugi dén – f četrtek rezišli po grâdaj, po krčmaj, po starinska sténaj, po bregaj i grabaj, po Strugi, Trnâvi i drâfskomo guščârjo… – Ove so f štacunaj kupile naše špecijalitete.

Ali več f petek v jutro člani i članice Udroge so zvâli Đurija i povédali mo – probléma:

“- Kolega precednik! – Pręjšli smo Čakovca, Priloka, Srdišče, prelohnili krčme, spituvali po starinskaj sténaj, po bregaj i grabaj, po Strugi, Trnâvi i drâfskomo guščârjo, po banfijovaj lójtraj, ali – nigder néti jęnoga jedinoga turista! – Precednik, néga jih nigder čé svéčom iščeš!”

Đura se je začudil! – Vę se je najšel f stiski:

“- Ludi, pa najte biti nori! – Mi smo to sę več rezglâsili, precedniko kotara, jęgovaj novinâraj, pozvâli jęgovo televizijo Čakovec, jęgove slikare, ka bo to prâvi tulum… i prosim vas…?! Najdite turiste kak znâte! – Mi to móramo meti! – To móramo spęlati, kaj košta – košta!”

Ludi so se f soboto sponova rezišli po céli Severo-južni regiji i malo pólek. V noči so Đuri – itak počeli jâvlati povolneše vésti, “najšli smo nekaj”,”f prirodi”, “i f kombijo” i “nekaj ovak…”

I tak, turist po turist – i v nedelo se pre Kati nabralo okóli pędeset turisti i hajdi novinâri.

Z Katine kuhje je dišelo kuhano, pęčeno selhano; tiblica, bónceki, kolbasi, čurke, cvirki, prezvoršt… Donęslo se na stol! – Céli kupi! – Po domâči šęgi – na saki pedel stola – liter vina.

“- Aaali turisti…? – Nišči si je nikaj né zel!? – Nišči je nikaj né kóštal!? …Néti jeli, néti pili!? – Sam so se držali kak pure! Đura si je stâl pred jih pa jih je ponujal i nanujal:

“- Gospoda turisti, ječte! – Izvolite, …esen …drinken, bite! Ništa calen! – Sę je gešnk…- Prost!”

Nikaj. Sam so se hudo držali!

Onda je Đura rękel svojaj kolegaj penzijonéraj i penzijonérkaj šteri so se najšli tam:

“- Kolegice i kolegi, ite i vi kcój med jih! Zémite si ka bodo vidli ka je to fino! – Šteri znâte strajske jez’ike dopovičte jim da je to fino, da je zabadav! – Trucajte i jih!”

Kolegice i kolegi penzijonéri so pokali kak treba pokati ali ovi, turisti – nikaj!”

Đura je nesréčno gledal! Penzijonéri so dobro jeli … ali nębrejo se néti oni strgati..!?

Đura je bil v nevóli:

“- Kolegice i kolegi, pa trucajte jih… Sę bo ost’alo!? – Kolegi…vuni so i naši glavatiški vatrogasci… Róm so završili vežbo.. – Ite, zovite i jih naj si dečki sedejo i z nami založijo!”

Pozvâli so jih. – Dojšli so nutri vatrogasci…

A ovi turisti z kómbija, čim so vidli uniforme, mislili so da so to milicajci, skočili so od stola kak zâjci, poskâkali črez obloke vum, f smrtnomo strâho bejžali, preskâkali grâje i seče, dvore i vrte, let’eli kak stréle, saki f svojo stráno…

Ovi drugi, šteri so ost’ali nutri, sfrkali so se kak skupnih šest banki i f strâho centrali:

“- Mi no migrant, no šverc Sirija… onli oni aoto-kombi šverc… mi pasport…viza.. not krimi… mi Indi… Bangladis… Pakistan – vork firma “Mazga-trans” o de de, Poleve! – Fud o-kej… merhaba, ali mi ne jede… no svinja, no prase… selam alejkum… no piti alkoful… merhaba…”

Povratak na naslovnicu…