Snég je zapal do kólen.

Fęri je zvâl Pepija, pa mo vel’i: “- Pepi, tvoj vnuk Francek i mój Pętrek so se dogovorili ka se idejo sájkat na Ladičov brég. I vę nagovârjajo męne, naj zapr’ežem kob’ile i velika sóna i naj jih pęlam, jer né moči tâ néti z autom, néti z biciklinom, néti peške. Pa ręko, naj jim bó, bóm jih pęlal! Čuj, očeš iti z męnom, ka se nam sám pęlal zótaj fačokaj?” “- Mooože!”

Za čas je Pepi dojšel k Fęrijo. Bormeš – i jęgova Liza! Je, vę čé ide Pepijova Liza, ónda ide i Fęrijova Ilka! To je zazv’edila i Đurina Sida! “- Morem i jâ z vami?” “- Mooože!”

Ali, Sidin Đura se oglâsil – da on nębre iti, da ón néma časa za potépaje, da móra hajdi toga napr’aviti, da čâka rafongérača ka mo sčisti râfonga … “- Vi ite! – Sida zémi si sobom i vnuka Jožeka, naj se déte malo prepęla i povesel’i! Jâ némam časa!”

“- Dooobro! Čé ti némaš časa, te – nejdi! Mi pa idemo! Adijo!”

Fęri je zapr’egel sóna! Surke so po snégo kasale, sóna so faj sičela, a crlinkač je crlinkal! Dedi so se pel’ali na prvim sico, žénske na drugim, a dečkéri odzâdi na séni, zavezanim f pojav’ičko. Gizd’avo društvo je ves’elo žlabralo o sęmo i sačemo, a pajdóčki so si – tu i tam, gutnoli žgan’ico, štero je Pepi mel v glâško, v znutrašjomo žępo.

Da so dojšli pod Ladičov brég, Sida je z žępa spukonla mobitela i zakr’ičala sima:

“- Hote s’i sém, ka bomo se s’i skupa sl’ikali! – Jožek slikaj nas i odma pošli sliko dimo mojomo stâromo, naj mo bó žal, naj se požęre od jâda i jâla! Ka pa je né štel iti z nami!”

Jožek je zel Sidinoga mobitela … i rękel: “- Zabadav, baka! Nam mogel posl’ati! Tu ga ga néga signâla!” Sida je zmóndala neka grdoga i pospravila mobitela v žęp.

Te so se tpravili na vrh brega! Dečkéri so se spuščali z sónaj doli, a ovi star’eši so gledali okóli. “- Kak se lepooo i dalko vidi! Tijam do Ivájščice! Â, i naša hiža se vidi …!”

Sida zaz’ove Jožeka: “- Jožek, hodi nas vę tu, sę skupa poslikni! Tu ga na brego valda j’e signâla! I odma sliko pošli dimo dedi Đuri, naj se požęre od jada i jâla! -Ka pa je né štel iti z nami!” Jožek je neka škrtal i fretal po Sidinomo mobitelo, pa ji vel’i: “- Nika od toga, baka! Néga signâla! Nam mogel poslati!” Sida je zgov’orila neka grdoga i pospr’avila mobitela v žęp.

Dečkéri so se sójkali dobre dvé vure. I te so postâli, malo se zigrâvali, … i spom’inkovali se – svoje spominke. Za pól vure jih je Pepijova Liza pitala: “- Kaj dečki, ste se dojšli sém spom’inkovat ili ste se dojšli sájkat! Bóte se dale sájkali ili se nate? Tak ka známo!”

Te so se dečki, si skupa, z helarije sęli na jęna sóna i tpelali se doli, a druga so ostâla gori. I onda so se tam doli spominali, ka jih nado ovi star’eši posl’ušali! Žénske so se na brego pomalem zmrzâvale i te je Fęrijova Ilka zakr’ičala doli dečkéraj: “- No, kaaaj dečkéreci?! Ste se nav’olili? Bóte se išče sájkali ili se več nate? Čé se več nate, te idemo dimo!” Dečkéri so ji zakričali: “- Dooosta nam je! Več se namo sájkali!” “- Dooobro, te pa idemo dimo!”

Onda je Sida rękla žénskaj: “- Žęne, pa namo vę valda, doli z brega, vlekle prâzna sona?! Hote ka se mi – sę tri skupa, spust’imo na sónaj doli z brega! Jâ sam se z sónaj né pęlala več jęno tridęsti lét!” “- Néti jâ!” “- Néti jâ!” “- Mooože!”

Sę tri žénske, i Sida i Liza i Ilka so se spravile na sóna. Moškârci so jih malo por’avnali ka sę zidejo gori i malo so jih poš’iknoli – ka bodo bole let’ele!

Zagnâla se druž’ina vesęla, … kak žârka stréla let’ela, … kak daj strl’ila puška, Ilka f strm’ini zahuška, … letijooooo … kaj šprih so voz’ile – Ideeeee! … Na pré so kobile?! … “- Sida, zar’iži v ón krâj! – Zabrénzajte! – Postójte! – Jaaaj!!!

Po zrâko so f pelâj zlet’ele – kob’ile i sóna zad’ele! Pelâja so ftrgle – po prék! … Kob’ile pobégle na brég! Pod bregom je bila strah’ota: – Liza je plézla vum z plota … Ilka se z grmóvja vleče … a Sida z kop’ijove seče : “- Jaaaj, moje kóleno …. i čęlo, …. jaaaj … f križaj me fést zabol’elo …!”

Sidin vnuk Jožek, prvi je dob’ejžal i prestrâšeni stâl pred bako Sido, pa ji vel’i: “- Baka, z žępa ti je opal mobitel i jâ sam ga najšel f snego … Znâš kaj – vę tu ima signâla!? Vas posl’ikam i pošlem dedi sliko, naj se požęre od jâda …?!”
(Jâ)

Povratak na naslovnicu…