Đura je luščil kuruzo. Na škedjo so bili na kupo dvâ pelâji. Toto vęčer so se okóli kupa zebr’ali – luščâri, Pepi i Liza, Drago i Jula, Fęri i Ilka, Đura i dečkéri, Jožek, Francek i Pętrek. Sedeli so kóli kupa i luščili. Vampolica je svétila. Žlabrali so – saki svoje.

Sida je nutri pękla kuruzno kelešico filano z orehaj i slivinim pekmosom.

Da je spękla kelešico, donęsla je f škedej dvâ protvane. Dišela je tak ka so ludima sline tękle po brâdi. Čim je to dnęsla, žénske so zakričale – kaj je to pękla, da je to né bilo treba, da pręveč ponorévle i frati cajta i materjâla :

“- Pa kaaaj si tulko toga pękla?! – Pa što bo ti to jel? – Znâš da nęsmimo…”, rekla je Liza!

“- Sidika drâga, čęmo to? – Znâš da smo ničega né žęlni i da imamo sęga”, rekla ji je Ilka.

“- Sida, pa kaj si nooora? – Pa štó bo ti opče to kóštal?! – Znâš da smo siti sęga”, veli joj Jula!

Drago i Fęri so rękli: “- Vrok ti po totim poharajima! Bole da si skuhala vino!”

Pepi je takâj rękel: “- To ti, Sidika mi ne troš’imo! – Za to si né mórala fratiti fila i melo!”

Dečkéri pa so s kóta Sidi drugač zakričali:

“- Dęj vę to baka, – ka bomo jeli, čé si vęč donęsla! – Kaj si protvane déla tâ – nekam f kót!? Morem ti ręči da sam lačen kak Bijafra”, vel’i ji vnuk Jožek!

“- No, dęjte teca, ka vę to kóštamo! Tak lépo deš’i ka mi skom’ine ido!”, je rękel Francek!”

Petrek je rekel: “- Uuuj, kak bom se napokal! – Lačen sam kak vuk! Tęca, dęjte vę to!”

Sida je zdigla nosa i prerękla dečkére.

“- Nikaj! – Jelo bo se nazâdje, da zluščimo! – Žurite se, ka bomo predi gotovi! Te bote jeli, kak za aldomâš!” Žénske so stale kre Side, ręč da je nišči né žęlen pečila i da je opče né bilo treba za to fratiti vréme i materjâla, jer s’i imajo toga dóma – dosta i pęveč!

Onda je nešterni ili nešterna, né znati štó, nesréčno, kak je mętal zluščeno lat’ije, – hitil jęno kuruzno lât vu vampolico! – Cilinder je zacvingetal, vampolica se prekopicnola, potrla i opâla v luščije! Petrolom se rezléjal! Luščijese zežgalo! – Počelo je gor’eti!

Ludi so s’i poskâkali gori! … Bilo je malo zmotaraja! – Aaali, pogasili so flętno!

Samo so dečkéri f kóto sedeli na miro i ove star’eše f kmici beštejarili!

Jožek je rękel:”- Kaaaje? Ste se prestrašili?! Ste poskâkali kak zâjci!? – Kak mala deca ste!”

Francek i Pętrek so se smij’ali: “- Strahopezdeci! – Mislijo da so zanavék?!

Stariši so jim né rękli néti réč.

Kmica je bila ka ne vidiš prsta pred nosom.

Đura je napetal vrâta i odma odbejžal nutri ka negder nâjde svéče, ka jih déne namesto potrte vampolice. Sida je odbejžala za jim jer – Đura nęzna dé drž’ijo svéče… – Odma dójdo!

Si so ftihnoli! Sam dečkéri so f kóto dale žlabrali i helili se na rečun ovih – stârci!

Za pet minót so dojšli Đura i Sida i donęsli – tri svéče! Vužgali so jih. Resvétilo se!

Hapili so se dale luščiti kuruzo, kak da je nika né bilo.

Đura je veselo zakr’ičal: “- Dobro je – ka se je né nika dogodilo! – Mogli smo pretrp’eti velikoga kvâra! F kmici se kaj-kaj toga moglo dogod’iti! – Dobro je ka je sę ostalo na célom!”

Onda se je zdigel vnuk Jožek i zakrč’i Đuri:

“- Deeeda! – Né je bilo dobro! – Kaj povédaš da ga né bilo nikšoga kvâra?! – Bilo ga!

– Poględni tâ dé je f protvanaj bila kelešica! – Né je ostal néti jęden falâček! – Sę je zginolo!”

Povratak na naslovnicu…